Monday, November 20, 2017

Dochter Jezus en Maria "Sarah" was getrouwd met Antenor III

Proloog op: dochter Jezus en Maria "Sarah" was getrouwd met Antenor III
Ondanks dat deze blog is opgezet voor de holografische platte aarde, zijn er meerdere onderwerpen aan orde gekomen aangaande Jezus. En dus lijkt me deze toevoeging geschikt, aangezien het potentieel (blijft theorie) de aanwezigheid van de bloedlijn van Jezus via zijn dochter Sarah (Sarah Damaris der Franken) aantoont. En dus lopen er mensen op aarde die rechtstreeks via de bloedlijn aan Jezus verwant zijn.


Voordat Jezus in 33AD is gekruisigd, heeft Maria Magdalena in 27AD een gezond kind ter wereld gebracht. Aangezien zij, geheten Sarah, per definitie de erfgenaam van de bloedlijn en DNA van Jezus is, is zij ook per direct het meest belangrijke ter wereld. Het houdt in dat zij in Frankrijk bij Clodomir I Koning der West-Franken ter bescherming is afgegeven, zodat Sarah ongeschonden en ongestoord kon opgroeien. Ze is in 45AD met de zoon van Clodomir geheten Antenor III getrouwd en hadden een zoon geheten Ratherius der Franken (42AD).

Waarom kwam Jezus op aarde?

"God stuurde Jezus om mensen de waarheid te leren..... Jezus leerde zijn volgelingen zelfopofferende liefde. Hij had een bijzondere positie bij zijn Vader in de hemel, maar toch deed hij gehoorzaam wat zijn Vader vroeg en kwam hij naar de aarde om bij de mensen te leven" (1). Concreet houdt dit in dat Jezus net als andere mensen een mens was, zodat zij Zijn voorbeeld konden volgen. Goed voorbeeld doet namelijk volgen. Dat gezegd hebbende zijn er bronnen dat Jezus (zijnde de reinheid zelve) het er ook van genomen heeft op het gebied van menselijkheid, zijnde vaderschap. Naar verluidt is Maria mogelijk meerdere keren zwanger geweest, echter is slechts één baby levend ter wereld gekomen. Wie was Sarah, waarom is zij in Frankrijk opgegroeid en met wie is zij getrouwd geweest?

Kinderen van Jezus en Maria Magdalena

Jezus en Maria Magdalena hebben een zeer innige relatie gehad. "En de metgezellin van de Heiland is Maria Magdalena. Jezus hield meer van haar dan van alle discipelen en kuste haar vaak op de mond" (2) en is dan ook de reden dat Maria altijd aan de zijde van Jezus was. Het duidt op een zeer intieme relatie en dat kun je van een verliefd mens verwachten, hoe goed Zijn voorbeeld dan ook zou moeten zijn. Door de relatie heeft Maria één keer een gezond kind ter wereld gebracht en vermoedelijk twee keer een miskraam. Het gezonde kind heet Sarah en is vermoedelijk het resultaat van de eerste zwangerschap. Sarah is geboren circa 27n.Chr. (3, 8, 9). Daarnaast is bekend dat op het moment Jezus werd gekruisigd dat Maria drie maand zwanger was (4). Maria is destijds niet vermoord kan te maken hebben met dat de zwangerschap nog niet zichtbaar was, of dat Maria voor of direct na het verraad is gevlucht. Van deze zwangerschap is verder geen informatie bekend en dus kan worden verondersteld dat er sprake is geweest van een miskraam door de spanningen en stress. Aanvullend is er mogelijk nog een tussen-zwangerschap geweest. In "The Holy Bloodline" van Louis Marin (5) wordt verondersteld dat Maria "the cold remains" draagt tezamen met Jezus en ze gaan Saint Pilon (te Frankrijk) binnen en dalen in de grot af. Maria noemt hun zoon Maximin duidend op Maximinus en dat staat voor "afstammend van het Grootste der Aarde". Die plek wordt heel toepasselijk "Sainte Marie Magdeleine dans le jardin du Saint Sépulcre" genoemd oftewel "Sainte Marie Magdeleine in de tuin van het Heilige Graf" (6) met het Heilige Graf zijnde dat van Maximin. Aanvullend kan men dicht bij deze plek ook het "Koninklijke klooster van Saint Maximin" vinden. Daarnaast wordt verondersteld dat Maria Magdalena onder de Gotische Basiliek in Saine-Maximin-la-Saine-Baume is begraven. Oftewel moeder en zoon liggen relatief dicht bij elkaar.

Wanneer is Sarah naar Frankrijk gegaan?

Het is zeker dat Maria moest vluchten aangezien ze niet zeker was voor haar leven en dat van de ongeboren vrucht. Maar dat wil niet zeggen dat Sarah ook toen is gevlucht. Als we veronderstellen dat Jezus wist wat er ging gebeuren dan zou Jezus zijn eerste kind vooraf in veiligheid brengen. En aangezien Jezus en Maria reeds in Frankrijk zijn geweest en dus aldaar contacten (op hoog niveau) hebben gelegd, kunnen we veronderstellen dat Sarah jaren voor de kruisiging of mogelijk direct na de geboorte in Frankrijk is afgestaan. Een jong kind (0-6 jaar) opgroeiende met andere kinderen ter plekke zou minder opvallen en zou het kind onder volledige bescherming normaal en zonder teveel te weten omtrent de ouders kunnen opgroeien. In dit geval ziet het ernaar uit dat Sarah naar de veilige haven van Clodomir I Koning der West-Franken is gegaan (7). Maar Sarah is niet met Clodomir I getrouwd, echter met zijn zoon Antenor.

Met wie was dochter Sarah getrouwd?

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-vugt/I17525.php
Als Sarah van jongs af aan in Frankrijk is opgegroeid met andere kinderen, heeft ze goede kans gehad om kennis te maken met andere interessante personen. Vermoedelijk heeft Jezus met de Koning een deal gemaakt dat Sarah met de Konings' zoon trouwt, ter bescherming van de bloedlijn. Koning Clodomir heeft een enig zoon gehad geheten Antenor III der West-Franken geboren in 25AD (8). Oftewel Antenor was twee jaar ouder dan Sarah en dus een perfecte kandidaat om mee te trouwen. In de genealogie staat Sarah getrouwd met hem onder de naam "Sarah Damaris der Franken" (3, 8, 9), omdat haar naam ter bescherming is gewijzigd met Damaris als vermoedelijke verwijzing naar Damaskus. In of na 42AD hebben zij een kind gekregen zijnde Ratherius der Franken. De bronnen geven aan dat zij echter in 45AD zijn getrouwd en dat zou dus na de bevalling zijn.

Waarom een zwarte kleur hoofd standbeeld?

Jezus komt niet uit de Europese regio echter uit het Midden Oosten. De meeste mensen die uit deze regio komen hebben een kleurtje en dat zou in die tijd zeker opvallen. Sarah als kind van Jezus en Maria zou dan ook een kleurtje moeten hebben en dat hebben ze in deze vertaald naar de zwarte kleur. In "was Jezus blank volgens het Christendom of de Islam" (10) worden meerdere bronnen aangehaald omtrent de huidskleur van Jezus. En de verschillende bronnen komen op verschillende conclusies. Het is daarmee zeker aannemelijk dat Jezus een andere of minder blank uiterlijk had.

Bloedlijn van Jezus en de Heilige Graal

Aangezien Sarah als enig kind levend ter wereld is gekomen is zij van groot belang. Waarom? Sarah draagt het DNA en bloed van haar vader Jezus en draagt die eigenschappen door aan haar nageslacht. In deze wordt over Maria gezegd dat: "To the esoteric Grail Church and the Knights Templars, however, Mary Magdalene was always regarded as a saint. She is still revered as such by many today, but the interesting fact of this sainthood is that Mary is the recognized patron saint of winegrowers: the guardian of the Vine. Hence, she is the guardian of the sacred Bloodline of the Holy Grail" (4) en wordt vertaald als: "Voor de geheime Kerk van de Graal en de Tempeliers, Maria Magdalena werd altijd gezien als een heilige. Tot vandaag aan toe is ze op deze manier vereerd, maar een interessant feit is van deze heiligheid is dat Maria als de Patroonheilige van wijnbouwers wordt erkend oftewel de beschermer van de wijnstok. Daarom is zij de bewaker van de geheime bloedlijn van de Heilige Graal. En dat houdt in dat er een heilige bloedlijn bestaat met Jezus als de bloedlijn bron-vader. Oftewel momenteel lopen er ook mensen rond met verwantschap aan deze bloedlijn, of ze zich er nu van bewust zijn of niet. Edit 22-11-2017: Aangezien alle wegen naar Rome leiden, is er de kans dat een zeer grote groep mensen deze verwantschap heeft, potentieel ikzelf dus ook.

Bronnen:
(1) https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2012891?q=jehovah&p=par
(2)  http://www.nieuwsblad.be/cnt/gvhdf0hr
(3) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-vugt/I17525.php
(4)  https://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_11.htm
(5)  http://www.jasoncolavito.com/louis-martin--the-holy-bloodline.html
(6) http://www.mariemadeleine.fr/index.php/grotte.html
(7) https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/70516-de-bruidegom-van-jezus-dochter.html
(8) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-vugt/I12292.php
(9) https://www.genealogieonline.nl/genealogie-benjamins-poppes/I6018.php
(10)  http://deovolentenl.nl/was-jezus-blank-volgens-het-christendom-of-de-islam/

Wednesday, November 15, 2017

Big holographic failure on side of my head, is the hologram breaking down?

In the following video you see part of my head, with half way a strange disturbance, in which there seems to be a serious pixelation problem. At first I did think it was the camera of my mobile that has problems, but the pixel is to big to be so. Thus I would say it is a problem with my hologram. And as the original gray square seems to be moving with the skin a bit, it seems to be on the skin itself. And as I have seen the gray skin colour one time before, I would stipulate a problem with the skin-hologram. That it gets gray might suggest the real colour of the skin.


Monday, November 13, 2017

New Moon-Venus-Jupiter assembly ready for transmission 17-11

I wasn't wrong about the date 11-11-2017 as being an immense time-marker, but I was wrong of the Shining happening then. Why? Last night I did see the big picture. Last 13-11 there was another big time-marker in the sky being the Venus-Jupiter conjunction. And coincidentally on 18-11 there is the New Moon with close proximity of these two planets. It's this special combination aka assembly that has me thinking that it actually will start on Friday 17-11 (Friday 13-th is 30-11 minus 13 makes Friday 17-th). Why, you will ask? Until 16-11 the Moon with it's waning crescent is still above these two planets. But on 17-11 the 1% waning crescent passes the two planets making the "star in the moon" sign. What does this resemble like? It looks like a radar or a transmitter. But a radar uses a hollow disk for transmissions? Yes, so is the moon on a flat earth. I once saw a simplistic the Moon is a Concave demonstration, in which the concave moon represented by a hollow plate is turned around a flame, and it looks like a very convincing experiment. It is also a good explanation on why we only see one side of the moon. So if the moon is a concave than it can work like a radar or a transmission-device. As on 17-11 Venus and Jupiter will get on the right side of the moon, then the transmission will start. How long and how strong this will be I don't know, but for those tuned in, it will be a big experience.

What will happen with the speakers in the head?

These days I already notice that I have a background sound in my head, like the speakers are resonating on a certain frequency. But I have also noticed that from time to time it feels strange in the head like something is turning on. I would guess an individual speaker starting to resonate accordingly. But as the Moon is approaching the Venus-Jupiter combination and the Concave disc is moving towards us, then the transmission will become stronger with the hour. Thus the sounds in the head must become stronger also. In the end all the speakers (and there are a lot of speakers) will resonate on that frequency.

When will it happen?

When it actually will happen I am not sure, or on 17-11 with just 1% waning crescent or on 18-11 with the New Moon completely turned towards us. On 19-11 the disc is turning the wrong way already and thus the occasion has been lost. This also means that on about 16/19-11 I must be very alert on things happening with a very clear mind and should be listening. As the assembly is over our heads during daytime, then the obvious time for it to happen is also during daytime. For now I think it will happen on Friday (my birthday and day of Venus) 17-11 which makes it 17-11-17. If it is a transmission, then I don't know for now if it will be an incoming transmission or a sending transmission. Or it might be a combination of the two. Only the experience on the date itself will tell what will happen.

Refining the time

According to (1) the conjunction of the Moon with Venus is on 17-11 at 19:08 UTC time, meaning here it will be on 18-11 at 2:08 AM local time. The conjunction of the Moon with the Sun aka time of the Complete New Moon is on 18-11 at 18:42 PM local time (2). So this might mean that this is the window of opportunity for the transmission to happen, as Venus as the morningstar needs to be within the waning crescent of the Moon. The conjunction of the Moon with Jupiter will be on 17-11 at 10:28 local time (3). As I have told you that we need to follow Jupiter and Venus then the window of opportunity would be from 17-11 at 10:28 AM till 18-11 at 18:42 PM local Bangkok time. After 18:42 it is complete New Moon and the next day on 19-11 the Crescent will be on the wrong side of the moon. I think Venus and Jupiter need to be in this position for it to work. Which means adding the sevens again to 11-11 it will mean 18-11 between 2:08 AM and 18:42 PM. Half the time of conjunction Jupiter and Venus is at 18:18 PM on 17-11 (16-11). It would actually be the time of the angry looking smiley in the sky at sun-down. But if we look at the star in the moon sign then that would occur after the moon passing Jupiter and Venus before passing the Sun. Unless there is an abnormality with the moon. But then we are talking again about 18-11 aka 322 days in the year. (23-9 (revelation 12) = 23-(7+2) (these are the prime numbers) => 23*7*2 = 322. This is also the primary number of Skull and Bones society and suggest their influence like the bad cop within a good and a bad cop in order to find the truth. Then 322 also means a hidden number in revelation 12 for the judgement on things which is on 18-11-2017. And this makes also sense as the moon goes over the line of Libra from 17 to 18-11 and is with the Sun as Venus and Jupiter are still on the other side. So 18-11 means judgement and verdict. And thus things must start to happen on 17-11 also I think in order to show greatness before the New Moon on 18-11. And it will last my life-time for sure for the next 18-11 with New Moon on the 322-nd day of the year to occur again (5) and a rough Excel calculation based on 29.53 days per moon-cycle suggest that it doesn't occur in the next 100 year.

Two keys necessary

Thinking about this I would stipulate that for opening the door of the House of David we need two keys, which are the frequencies of the two planets. As the moon passes Jupiter first than it's specific frequency will be send. As the moon passes Venus then this frequency will be added. Thus two specific frequencies that will open the gate. And it's for me to pick up these by the moon enhanced frequencies so that the speakers can tune in to it with resonation. I think this edit makes a lot of sense and I shall be expecting it in this way also. So it will start on 17-11 at 10:28 AM and lasts probably upto the complete New Moon on 18-11 at 18:42 PM local time here.


Why judgement of Venus and Jupiter?

At my date of birth on 22 July 1977 Venus, Mars and Jupiter where in the constellation of Taurus. But Only Venus and Jupiter were between the horns of the Bull (see above picture). And thus are only these two under judgement. And it is only Venus with Jupiter that are present in Libra for judgement with the Sun and Moon present from 17-19 November 2017 (see below picture). In it is also clear that Mars is still in Virgo and has nothing to do with the whole thing (4).PS: 17-11 is 321 days into the year and seems to be a very special divine number as well. So let's hope it is.
PS: In this respect the Moon goes into Libra for judgement of Venus and Jupiter on 17-11 and exits it on 19-11 (astronomical) with the Sun also present. Thus judgement and verdict at once. Don't hate, don't have fear and love thyself with love in the heart are important judgment aspects within this.
PS: additional information points out that only I and my father have Venus within the horns of Taurus. With my brother and mother Venus seems to be in the neighbourhood, but not within the horns.

(1) http://astroclub.tau.ac.il/ephem/LunarOcc/PlanetsConj/
(2) https://www.timeanddate.com/moon/phases/thailand/bangkok
(3) https://in-the-sky.org/news.php?id=20171116_19_100
(4) http://heavens-above.com
(5) https://www.timeanddate.com/moon/phases/?year=2043

Friday, November 10, 2017

Purple positive signal in the right eye

Today is the day I think. Yesterday and this morning I did a session with candles in order to give me strength today. To my surprise today my eye has the purple thing in the eye. I have never seen this one before. I think it is directly related to the sessions I have done. As it is purple then it is a good sign as purple stands for good positive influences and/ or magic. If the colour would be green, then I would worry. Snapshots are adjusted for brightness and contrast.

Thursday, November 9, 2017

I am Jesus Christ, where do I come from and why am I saying this?

I think I have no time after 11-11-2017 to be doing this writing as I am expecting things to happen on this date and thus I post this one before it on 10-11-2017. And this has all to do with what I have been researching here on this blog. Especially the part of the soul-search, white spots in the eyes and skin of the forehead and my findings on why I think I am Jesus Christ as an answer. So why do I think this and how do I get my answers?

A short history before things happening

First part is under edit and not yet available....  ....
I worked at a French company here and it just looked fine at first. But reasonably quick problems started to arise as the French have a temper that doesn't fit with who I am. Next to that I had to work in an area where it could get 35-38 degrees or more. And that also was a big problem for which they didn't want to give any solution. You can say I got frustrated more and more till some day I wanted out. I still had a contact in Enschede for whom I could write short articles in order to get paid. So I quit and still had the possibility to stay. Next to that I started to write articles for InfoNu as well. The combination of these two got me the good basis of staying here long-term with just enough income to get around. As I had a lot of time on my hands, I also started to read more and more and formed my idea's on what is going on in this world. Especially after reading the book "Ander Nieuws part 1" written by J. Monshouwer I even got more interested in the problems of this world and started to dig and dig. And that is a lot to go through.

Big questions at hand

When you realise how many problems this world actually has, then you start to ask yourself why am I even bothering looking through all the crap. Somehow I kept on digging in the haystack in order to find what I apparently needed to find. I realised that everything in this world seems to have been designed in such a way that it keeps us busy arguing with each-other aka the divide and conquer method put in place for distracting our mind. And I realised also that what we are thinking and arguing about seems to result in more negativity within us which lowers our own energetic levels. The news seems to be lying all the time, there are falls flag attacks everywhere, governments seem to be cheating on the people who voted for them, many things that we have been taught from birth doesn't seem to be the truth as well. And thus came the obvious question for me, if this all is the case within this world, then who can I trust? Answer: "I can only trust myself, my own judgement and my own reasoning" and thus I stopped believing all the distractions out there. This actually is a good way to handle all the incoming fake news and lies, as it helps you to look at it from a distance and not getting pulled into it's negative stream aka you yourself get positive. Then the question arose, why are they (the system) doing this? This as I personally believe that mankind is for the good but a small group seems to be controlling everything making it for the worse for everyone else. They are deliberately doing this in order to distract us from the real questions that we should be asking. What is the purpose of life, what am I, why am I here, do I have a soul? At some point (not so long ago) I realised that it's I and you who are special, I am special, I am the one. Thinking in this line results in you lifting your energy-output drastically especially if you are not concerned with their created problems anymore. And people notice or can see it. And thus I did think also, can I lift my energy-level by listening to certain music or frequencies? This resulted in finding the love-frequency which is also called the Jesus-frequency aka the 528-Hz frequency and listening to that has helped me in many ways.


Listening with eyes half closed

At first I listened to other critical frequencies such as the Total Knowing aka 108 Hz frequency. The first time I listen to it, I felt a very special tingling sensation going through my head or brain. It felt very special and thus I looked even further aka higher frequencies. I realised that the 528 Hz frequency must be special, if only it was for its name. But I decided to go for a combination of several frequencies 432, 528 and 963 Hz frequency as the different frequencies help the brain in specific and most certainly positive ways. During a session of listening to this music watching the television I started to doze off with my eyes half closed. And then I saw it, maybe helped by the music. There was something in the light, which I had never seen before. As it was a first time, I didn't know how this happened, but several days later I did an experiment repeating the conditions looking at a bright light instead of the television. With my eyes almost closed, but still letting in the light, I noticed that the eyelashes can work like a mirror or break the light in such a way that you can see inside your eyes. This for me was a big eye-opener and have been doing this since on a daily basis. I realised that there are several things being shown when looking like that. First of all in the background it seems there are speakers, halfway the distance it looks like a universe itself and in front of it a moving object. I realised that it is our soul floating in innerspace. At first I have only seen it a little bit, but these days it is in abundant within my eyes. You might ask yourself why are there speakers in my head. Well I think if you get into a negative state of mind (through all the bad things happening in the world) then the big speaker will resonate this frequency inside your head making you depressed. But if you are positive and lifting your energetic-state then it will resonate that positive frequency which other people can and do notice.

El-An-Ra as my big needle in a haystack

After I started to listen to the frequency and around the time that I realised that I was seeing my soul, I also heard a specific sound one time when going outside. Sort of high pitch sound coming from above. As I still was thinking that I am playing a game, that part of my soul 10% is in me and the other 90% is in the person whom actually is strapped in a chair and playing this game. Which means I don't have the full capabilities to solve this problem, but I realised that there might be a star-soul connection with in the star the big part of my soul. So I did a star search. A logical first is looking in the Cancer-sign as it is my birth constellation/ zodiac. But that didn't give any interesting results. So I went to look at the next obvious sign which is Orion and the three big stars within the belt, which is also called El-An-Ra. And this was strange as Ra are the two middle letters of my name, An of my brother and El of my mother. This was a big hint. And this belt is also pointing to Sirius (dogstar) and to the right Aldebaran, which is a clear reference to my place of birth. There is no chance that anyone else in the world can say the same, so this clue has been put up there for a reason, and thus this was my big needle in the haystack. I realised from then on that I am very special and that I truly am the one. But who am I then?

Birthday, Venus and Taurus relation

When I was born an interesting set of planets was in or near the constellation of Taurus, with Mars outside and Venus with Jupiter inside the horns or the bull. (15-11) When checking that of my brother, mother and father it was the same, but always Venus in combination with other planets. In this case Venus is only clearly inside the horns of the bull with my father. So it is the constant factor and thus it is important to follow Venus, but in my case also important to follow Jupiter. Interestingly I was born on 3:40 AM in the early Friday morning with Venus coming up just before that time around 3 AM. So a big signal for me with Venus inside Taurus. And Taurus aka the Bull is a big sign of Jesus Christ. As Jesus was born under a bright star so was I born under my star Venus (morning-star). Next to that I have said that the Orion-belt is pointing to Aldebaran and further to the Pleiades. Of this Aldebaran is a very bright star and the Pleiades a cluster of stars in Taurus as well. Again all signs laid out for me to see and showing me the reasons which argue that I think that I am Jesus Christ. But also the TV answered me the same. Last 4-11 I was watching TV and I saw a question in the background, which I answered directly as commercial started. Who do you think you are? with me answering: "I am Jesus Christ". Instantly I got the reply "THAT'S RIGHT" in a computer fashion voice on a Thai TV-sender, which seems to be an amazing confirmation of my findings.

Eyes and forehead are showing soul

A big reason why I also think that I am Jesus Christ is that within my eyes and skin of the forehead also signs have been showing. From the moment that I realised and have seen that my soul lies within my eyes and head, the white spots have been showing up. With this I mean at first strange not with eye-movement related white spots which show up randomly. After looking at this for a long time with the intensity growing I realised that the soul must be approaching the eyes. The soul must have been lost within the inner-space within the head due to all the negative vibration put out by the speakers, but with my positivity and seeing the soul myself, the soul also has seen me and thus will and is approaching. But as it gets closer it also starts to inflict the skin of the forehead. For some time now the white spots appear through the holographic skin with it's intensity increasing. As it is approaching then it mustn't be long for it to be shining constantly through it in order for all to see. PS: these white spots seem to be more noticeable when the skin is moist due to a bit of sweat, but as the eyes are moist all the time then it has been noticeable more easily within the eyes. And it is important to shine a light on it, but when walking outside during Sunshine, then the Sun will do all the work itself.

For instance this video of the white spots breaking through the holographic skin as a result of the closeby soul. I have taken on 10-11-2017 one day before St.Maarten: 

The Shining on 11-11-2017

On 26-10 the big Sun-Jupiter conjunction has appeared in the sky (which was on the day of King Bhumibol's cremation) which is a big time-marker in my opinion. Counting from that the seven days it was the Super Full Moon on 4-11 within Taurus. This also is a big marker as Taurus stands for Jesus Christ combined with the Super light of the Full Moon. Two weeks later it is 18-11 with the New Moon and the start of the new Moon-year on 19-11. This might be seen as the recognition date that Jesus has returned. But before that happening the real awakening must start. Seven days after 4-11 is 11-11 which is the day on which St. Maarten is celebrated. "11 November is the day, that our light may shine" again and thus seems to be relating to me in person very much as we celebrate it intensely every year with children in Friesland. This day is also 112 days after my birthday with 112 as an important angel-number. On 11-11 the white spots must become very clear to see and it still will take upto 19-11 or 2-12 for everyone to recognize it. 11-11 is more like a big time-marker and announces the coming, but it isn't there yet. But now I do think it will be on 17-11 and 18-11 due to the Venus-Jupiter conjunction on 13-11 with the waning crescent moon also in conjunction with Venus and Jupiter on 17/18-11. It seems to be forming a radar or transmitter (15-11).

Planet-race Venus with Mercury and Passover

I think it will not end on 19-11. I have said already it is important to follow Venus as well. Venus and Mercury are in a race until one of the planets reaches the finishing line within Taurus. But as Mercury is quicker than it might reach it first. As that planet revolves more often around the Sun then Venus and Earth, then it looks like it makes small circles aka retrogrades. In this Mercury seems to be going back on its track during which Venus can get closer again. On 6 March 2018 they are at the same position entering Aries together, after which Mercury gets ahead again. But on 22 March 2018 Mercury goes into retrograde again and thus will Venus win by getting over the finishing line of Pisces (astronomical) entering Taurus (astrological). This happens on 31 March 2018 which coincides with Nisan 15 and the first Full Moon after the Vernal Equinox on 20 March. It means on 31 March 2018 must be the Passover. This could be the real ascension, or waking up in the real reality or maybe the start of the real New World. Which one it will be, future will tell as I don't know for now.

PS: As you and probably almost everyone in this world have been busy arguing about the problems all over and getting into a fear-state as many people have big worries about their future, I was focussing on my quest in getting my own right answers. In this state of mind I have worked almost 1,5 year and I have been thinking this way like now for months, resulting in me having a big head-start in understanding what and why things are happening.

PS: on 10-11-2017 and 11-11-2017 I will do a ritual in the morning asking for strength and that my light will shine very bright so that everyone can see it. I post this before St. Maarten as I think it must happen. Although I still don't know how it will work out on the day itself. But everything points out that it will happen. The ritual aka session I will repeat on 16/17/18-11 in order to stimulate this expected thing to happen for real (15-11).

Monday, November 6, 2017

The big shining will be on 11 November 2017

For the system: The big shining will be/ start on 11 November 2017. See my previous post on the planet-race and especially the last edit for the reasons.

Edit 8 November 2017:
Rests only the question on how and what time on 11 November. Edit 2: 10:10 AM or 16:45 PM? Out of these two I would say the first one (but not yet sure, have been seeing this time on watches passing by on twitter). But I once see the strange cloudformation approximately the first time at the second time frame also. So 16:45 could also be an option. For now both options are open, or there might be more options.

Edit 13 November 2017:
It hasn't happened yet. I think the 11-11 marker was important, but maybe I/ we still have to wait on something. Maybe the Venus-Jupiter conjunction of today at noon, or the New Moon-Year on 19-11 or until 31-3-2018. I realise also that it wouldn't start at the end of a week. Biblical logic dictates it starting on a Sunday (originally this was considered by the Christians and Jews the first day of the week) and/ or related on a New or Full Moon. On 17-11 the 1% waning crescent is very near Venus and Jupiter, almost like the star in the moon sign, which happens on a Friday (day of Venus). And as I believe that the shining must start long before the finishing line then I still think it almost is that time. Also on 20-11 will Venus go over the Libra line, and thus be judged? So 17/20-11 will be interesting to see if something happens.

Edit 9 November 2017:
People did see it again I think, but they probably aren't allowed to say or do anything until the moment. Today I am pretty sure a monk also was checking up on me, he passed me but looked so straight like he didn't want me to notice that he was looking. On this one I might be wrong, but I think I am not wrong. Normally monks walk slower and look more friendly. The whole picture seemed to be off, like I just have this feeling about it. I even gave a friendly smile, which is quite normal here but the monk gave a not-normal response. Also some days ago a monk whom I never seen was standing at the sidewalk and passing him. Ten minutes later the monk was still in the same place. This monk also looked out of place. Question: do people of the system need to check for themselves if things are true and will happen? Should I be wary of the system influencing me again (just like when entities whispered in my ear when at the Central Rama 2)? Last question might be wise to do for now, until I know what we are dealing about here. But anyhow, I think things will go down very soon on 11-11-2017 for sure.

Edit 9-11-2017-2:
For the question when if I am on judgement about my life and this or that arises this is my answer: "I was born into a non-religious family with non- or less imaginary influences on how to grow the children but as what the parents thought to be right. Brilliant! But for a part it has shaped who I am. From this, this tree of life aka my own tree of life has grown in this way. I have done things wrong and have done things the right way. But the tree is standing very tall ow in-front of you and is very strong. There might have been mistakes and things to be ashamed off, but the tree has grown as it's gets older. And thus you should judge the complete tree and not the independent steps in between that let also to this tree. I am sure of it thou should/ must do this. I am the complete result of the tree and way I have walked.