Saturday, July 14, 2018

Openbaring 12.1 is op 14/15-07-2018


Ik heb je destijds gezegd dat ik op de datum 23-9-2017 lag te hameren wegens revelation 12.1. In deze heb ik de uitleg van elders gevolgd, maar zie nu in dat het mogelijk fout zat. De zon staat nu precies bij de schouder van tweelingen. De maan kan niet bij de enkel staan, maar naar verluidt heeft Betelgeuze dezelfde helderheid als de volle maan en die staat netjes onder de voeten van de tweelingen als prominente ster van orion. De tweeling kan met de rechter arm dan de kroon vasthouden zijnde Leo met Venus, Mercurius en Nieuwe Maan. En Virgo is nog steeds zwanger van Virgo, nu direct en dus aan het bevallen. En dat is vandaag en morgen wat mij betreft. Openbaring 12.1. Het benadrukt extra deze periode.Saturday, June 23, 2018

Mars retrograde on 26-06 gives 5 planets in retrograde

Jupiter retrograde started on 08-03, Saturn retrograde on 17-04, Pluto retrograde on 22-04, Neptune retrograde on 18-06 and Mars retrograde on 26-06, so with a total of 5 planets together in retrograde. Birth starts aka opening the door starts on 26-06 and it probably will take till the Jupiter direct on 10-07, when birth must be complete.

Friday, June 22, 2018

Love, peace and understanding solves any situation

Love, peace and understanding (through reasoning, deduction and taking time) solves any situation. This is my general answer on things.

Friday, June 8, 2018

The stage is set

I most definitely think that the stage has been set for things to happen. This as it obviously is related to 05-06 and 06-06 as it is on the date 2 years after Davidstar. Contraction has started on 08-03-2018 (Jupiter retrograde) and will last until 10-07. At the end of this period we must expect birth and most likely it is on 21-06 or after (mentioned dates 13-06 MH370 reference and Venus in Leo (something big will happen in the world? which we don't have to fear), 21-06 Summer-solstice and Sun in Cancer, 29-06 Mercury in Leo, 14-07 (8-"days before"-rule) and on 22-07 Sun in Leo). The stage is set for sure and we simply must wait for it to happen during these days. On the how, when, who, where thing I am not going into at this moment. For now I will just play with the game.

Need to add: 02-07 is Mercury-Saturn conjunction.

Saturday, June 2, 2018

Does the change start on 05-06-2018

I already argued why I think things will commence or will have effect on certain days like 13-06 Venus-Leo, 21-06 summer-solstice, 29-06 Mercury-Leo, 22-07 Sun-Leo and also the 8 days before that on 14-07. But when does recognition start? I would say 8 days before 13-06 aka 05-06. On that day there also appears a beast out of the waters in Capricorn with 7 heads, 7 horns and 7 crowns (6 stars above + moon = 7 heads, 7 crowns and 6 stars below + Mars = 7 horns) and is the other beast from Rev.13:11. It is the 7-pointed star and marks this day. Another point is that it is Mercury-Sun conjunction in Taurus (sign of Jesus). Next to this it is on the date 2 years aka 730 days after Davidstar.
PS: 3 days later is 08-06 = 08 Gemini and seems important.

Venus-gemini 24-04, Sun-gemini 20-05 and Mercury-gemini on 29-05 means holy trinity going through the door aka the coming out. But it is visible half the way. Mercury-Cancer on 12-06. Half the way is 05-06-2018. Sun-Cancer on is 21-06, with half the way is 05-06-2018 (astrologically). It falls together with Sun-Mercury Conjunction in Taurus (astronomically). Recognition of Jesus starts on and after 05-06-2018. It with no doubt will get clear on more obvious dates: 13-06 (738), 21-06 (746), 29-06 (754), 14-07 (769) and last but not least 22-07 (777)

Sun-Mercury conjunction in Taurus happens on 05-06-2018 at 10:52 pm EST which is Wednesday 06-06-2018 at 9:52 am local time. It happens exactly 2 years after the Sun-Venus conjunction in Taurus on 06-06-2016, same location in the sky.

PS: this also might still be a time-marker, with things happening still might take some time to take effect. But the change will start on 05/06-06-0218 and thus will soon be noticible.

Thursday, May 31, 2018

Forgiving - Genade

Forgiving
Sometimes people do things to you, without you knowing the reason why they are doing it or have done it. People normally will react in a hot temper which will lead into the situation worsening. Counting to ten is normal in any situation! In some cases people need to hurt you in order to reach a higher purpose in which the higher purpose even justifies their wrong-doing. If the One that is hurt doesn't understand it or doesn't see this higher purpose, then questions with disbelieve or anger will remain. But if the One does see the whole picture of it, then understanding grows and with time will be forgiving.

Genade
Het komt voor dat mensen je pijn doen, zonder dat je weet/ waarom ze het deden of nog doen. In de meeste gevallen zal Gerard tot tien tellen om de situatie te begrijpen of om er een rustig gepast antwoord op te geven. En dat kan soms veel pijn doen of diep in de ziel /snijden! Toch zijn er redenen waarom mensen je in sommige omstandigheden pijn moeten doen om zo een hoger doel te bereiken, waarbij het doel de middelen rechtvaardigt. Liegen of misleiden is dan ook een doodzonde, maar ook de reden ertoe niet inzien leidt ook naar ongewenste omstandigheden. Als diegene de omstandigheid niet begrijpt of het hogere doel niet inziet, dan zullen vragen met ongeloof of zelfs/ kwaadheid overheersen. Is de waarheid in beeld of ziet diegene het complete plaatje, dan kan begrip groeien en kan met de tijd een pardon van toepassing zijn. Vergeving en begrip is waar het om draait, ongeacht hoe erg (tot op zekere hoogte) een zekere partij het heeft gemaakt. En dit geldt ook mede voor Gerard, blijf ik tot tien tellen/ en zal ik al redenerend tot een zeker besluit of pardon komen.

Is the big thing on 14-07-2018 aka day 769 after Davidstar

For it to happen Venus and Mercury need to be safe. As it is all about the sign of the Lion or Leo aka the sign Omega, then the period is defined. Venus enters Leo and New Moon on 13-06-2018 and after that Mercury enters Leo on 29-06. So it must be after this period but before the Holy Trinity is complete aka the Sun in Leo on 22-07. You can say it is the period just as it gets light before the Sun actually gets up. We also must wait until the Jupiter Retrograde (it is contraction) has finished as this marks birth. That started on 08-03 and ends on 10-07. So it must happen between 10-07 and 22-07. On 09-07 there still is the Venus-Regulus Conjunction pointing out the beating heart of Leo. After that there is the 13-07 New Moon and Partial Solar Eclipse. The ecipse might be a marker for the beginning of the big thing. So if this is the case then it might be on 14-07. On that day also the Holy Trinity completely is out of the Gemini poles (astronomically), with Mercury going in Leo also meaning safety. On that day the moon will show the first small waxing crescent of 3% which is the expected moment for it to happen. Another strange argument is that 14-07 is exactly 5800 days after my graduation on 27-08-2002 and thus marks this day. 14-07 is day 769 after Davidstar with 69 being the sign of Cancer (as I am a Cancer). As 10-07 is day 765=still 4 to go, 766=still 3 to go, 767=still 2 to go, 768=still 1 to go and thus it must be 769 aka 14-07-2018. This means there are still 8 days to go until 22-07-2018 aka the complete Holy Trinity with Omega in Leo.

PS: Mars in retrograde exits the dragon aka Capricorn on 14-07 and might also be of importance.

Openbaring 12.1 is op 14/15-07-2018

Ik heb je destijds gezegd dat ik op de datum 23-9-2017 lag te hameren wegens revelation 12.1. In deze heb ik de uitleg van elders gevolgd,...